Monday, May 4, 2015

Festiwal Tulipanowy / Tulip Festival 2015

Kiedy wiemy, że przyszła wiosna w Stambule? 
Z dniem rozpoczęcia Festiwalu Tulipanowego.
Co roku, od ponad 9 lat największe parki miasta zamieniają się w kwiatową, kolorową, pachnącą, zapierającą dech w piersiach przepiękną krainę tulipowanową.
W dwóch tylko największych parkach miasta: Gülhane (dzielnica Sultanahmet) i Emirgan (w dzielnicy Sarıyer) posadzonych zostało aż 4 miliony sztuk, z 200 rodzajów tulipanów. 
Ozdobione kwiatami zostało w sumie 10 parków,  także ulice, ogrody, aleje miasta.
Z tulipanów w dzielnicy Sultanahmet na placu pomiędzy Hagia Sophią a Błękitnym Meczetem powstał największy na świecie kwiatowy dywan. 
Sadzony dwie noce dywan miał 1262m2, zrobiony z 545 tysięcy żywych tulipanów, mogli oglądać przez 10 dni mieszkańcy Stambułu i turyści z całego świata.
Tulipan stał się symbolem Stambułu w 2010 roku, kiedy to miasto było gospodarzem Europejską Stolicą Kultury.

***
When we know that spring came in Istanbul? 
From the date of commencement of tulip festival.
Every year, over 9 years, the largest city parks turn into floral, colorful, fragrant, breathtaking beautiful land of tulips.
The only two major city parks: the Gülhane (Sultanahmet) and Emirgan (in the district of Sarıyer) was planted 4 million units, with 200 kinds of tulips. Decorated with flowers were a total of 10 parks, including streets, gardens, avenues of the city.
With tulips in the Sultanahmet district in the square between the Hagia Sophia and the Blue Mosque was built the world's largest floral carpet. 
Planted two nights the carpet had 1262m2, made out of 545,000 live tulips, 
residents of Istanbul and tourists from all over the world was able to watch for 10 days.
Tulip became a symbol of Istanbul in 2010, when the city hosted the European Capital of Culture.
Monday, February 16, 2015

Places in Turkey- around Izmir

Zaraz po Stambule, Izmir jest jednym z  moich ulubionych tureckich miast.
Przyjazne, zielone, położone nad zatoką miasto zachwyca od pierwszej wizyty.
 
After Istanbul, Izmir is one of my favorite Turkish cities.
Friendly, green, located by the bay, impresses from the first visit.
 
 
Jadąc z lotniska Adnan Menderes do centrum Izmiru po drodze wita uśmiechnięty Ojciec Narodu  Mustafa Kemal Atatürk.
 
Coming from Adnan Menderes Airport to the center of Izmir on the way welcomes me 
 

Z Izmiru wybrałam się w okolice miejscowości Selçuk nieopodal Efezu, gdzie znajduję się
 
From Izmir I went to the vicinity of the town of Selçuk near Ephesus, where is
House of the Virgin Mary.
 
W drodze powrotnej odwiedziłam jeszcze wioskę o słodkiej nazwie Şirinçe.
 
On the way back I visited a village called Şirince.Doniczki ze starych butów przed jedną z restauracji.
 
Pots of old shoes in front of one of the restaurants.


Kawiarnia Üzüm ("Winogronowa Kawiarnia") gdzie mona napić się kawy, herbaty albo
lokalnego wina
 
"Grape Cafe" where you can enjoy a cup of coffee, tea or
local wine

 
A na koniec turecka kolacja mięsna,  koniecznie z czerwonym winnem.
 
In the end the Turkish dinner: meat and with red wine.
 

Friday, November 28, 2014

SWAROVSKI SS15 w Stambule/ SWAROVSKI SS15 in IstanbulSparkling Day! napisała pod moim zdjeciem na instagramie Nathalie Colin dyrektor kreatywna Swarovskiego. Tak właśnie było. Dwa dni błyszczące elegancją, przepychem z delitatnością kryształu.

Sparkling Day! wrote under my photos on instagramie creative director of Swarovski-Nathalie Colin. Yes it was. Two days of shiny elegance, splendor and crystal.

 
Zaproszona przez Swarovski Polska na prezentacje nowej kolecji “Crystal Gardens”, czułam się zaszczycona spotkać dziennikarki najwiekszych magazynów modowych z różnych krajów oraz uczestniczyć w  pokazie mody a nie tylko prezentacji kolecji, rozgranizowanym dla prasy po raz pierwszy przez firme Swarovski w Stambule.
Na pokaz przybyli goście z zagranicy jak i stambulskie dziennikarki, aktorki, projektantki mody i celebrytki.

Invited by Swarovski Poland to the presentation of the new collection "Crystal Gardens", I felt honored to meet the most important fashion magazines journalists from different countries and to participate a Fashion Show, not just the presentation of collection, made for the press the first time by Swarovski in Istanbul.
To the show came guests from abroad as well as the Istanbul journalist, actress, fashion designer and celebrities.

 
 

Prezentacja nowej kolekcji odbyła się w historycznym i słynnym The Marmara Esma Sultan Mansion, budynku położonym nad Bosforem w przepięknej, malowniczej dzielnicy Örtaköy, byłym domu sułtanki Esmy, który otrzymała od swojego ojca sułtana Abdula Hamida I w prezenie ślubnym. Obecnie miejsce ogranizowania wielu imprez modowych, kulturalnych czy zaślubin.

Presentation of the new collection took place in the historic and famous Marmara Esma Sultan The Mansion, building on the Bosporus in the beautiful, picturesque area of Ortaköy, the former home of sultanas Esma, who received it from her father, Sultan Abdul Hamid as a wedding gift. Currently place of  many fashion, cultural events, and weddings.
 
 
Interwiev with Nathalie Colin 
 
Jak powstał pomysł na nową kolekcje SS15, skąd czerpałaś inspiracje?
How did you find the idea for a new SS15 collection, where inspiration come from?

Nathalie Colin: Mieszkamy w mieście, pracujemy w tempie, stresie, zapominając o relaksie, odpoczynku na łonie natury. Jesteśmy od niej normalnie oderwani. Czasami wprowadzamy ją w swoje życie poprzez sadzenie kwiatów w ogrodzie, dekorowanie balkonów, domów, budynków. Zaczynamy wiecej myśleć o organicznej formie naszego życia. I ta chęć naszego kontaktu z natura wpłynęła również na naszą nową kolekcje. Myślą przewodnią było jak możemy wprowadzić naturę w biżuterię. Powstał więc kryształowy ogród.

Nathalie Colin: We live in cities, working hard, with stress, forgetting about relaxing and to rest in the bosom of nature. We normally detached from it. We sometimes make it into your life by planting flowers in the garden, decorating balconies, houses, buildings. We begin to think more about the organic form of our lives. And this desire of our contact with nature also contributed to our new collections. The keynote was how we can put the nature to the jewelry. Create a crystal garden.

Jak wygląda proces powstawnia nowej kolekcji. Jak długo on trwa, jakie są jego etapy?
What is the process for establishment of a new collection. How long it takes, what are the steps?

NC: To proces, który trwa około 18 miesięcy. Poczynając od spotkań, dyskusji, pomysłów w którą stronę chcielibyśy pojść tym razem, jaką historię chcemy opowiedzieć. To jest moment startowy. Kiedy powstanie pomysł zaczynamy przelewać go na papier. Rystujemy kształy kamieni. A potem zaczyna sie proces projektowania, następnie poprawki i projektowanie ostateczne.

NC: It's a process that takes about 18 months. Starting from meetings, discussions, ideas which way to go. This is the starting point. Then we begin to put ideas on paper. Paint shapes of many stones. And then begins the design process, then the amendment and the final design.

Co w tym procesie sprawia Ci największą przyjemność? Co w swojej pracy lubisz najbardziej?
What in the process makes you the greatest pleasure? What in your work you like the most?

NC: Białą kartkę J kiedy nic na niej jeszcze nie ma, a w głowie jest już tak wiele. A potem proces końcowy, kiedy twoje pomysły posiadają już formę wizualną, dotykową. To jest piękne.

NC: White paper, when nothing is not on it yet, and in my head is already so much ideas. And then the final process when your ideas are already in a visual, tactile  form. It is beautiful.

Która z kolecji Swarovskiego, zaprojektowana przez Ciebie jest Ci najbliższa, jesteś z niej dumna?
Which of Swarovski collection, designed by you is the closest on to you, you're proud of it?

NC: To trudne pytanie. Myślę, że pierwsza, którą zrobiłam dla firmy Swarovski jest mi bardzo bliska. Mam do dzisiaj kilka rzeczy z tej kolekcji. To było moje pierwsze Swarovskie dziecko. Lubie bardzo wszystkie kolekcji stworzone przez ostatnie 3 lata. Mogłabym stanąć za nimi wszystkimi i powiedzieć, że są bardzo dobre.

NC: That's a tough question. I think the first one I made for Swarovski is very close to me. I still have a few things from this collection. It was my first Swarovski child. I like very much all collections created in the last three years. I could stand behind them all and say that they are very good.

Chciałabym spytać o Twoją książkę „Multifacets: Swarovski: Style Yourself with Jewelry”. Dlaczego zdecydowałaś się na napisanie książki, o czym jest, do kogo jest adresowana?
I would like to ask about your book "Multifacets: Swarovski: Style Yourself with Jewelry". Why did you decide to write a book, about what it is, to whom it is addressed?

NC: Wydawało mi się, że ludzie myślą o Swarovskim jako eksluzywnej biżuterii, którą nakłada się na ważne uroczystości. Kobiety uważają, że biżuterię można nałożyć tylko na ślub, wesele, dużą uroczystośći. Chciałam pokazać, że tak nie jest. Biżuterią należy się bawić, używać jej kiedy tylko ma się na to ochotę, na różnego rodzaju okazje. Podałam przykłady jak to zrobić. Nie chce, żeby traktowano ją jak Biblie używania biżuterii, ale żeby zainspirować, jak zacząć używać jej na codzień. Podkreślić przez nią osobowość i cieszyć się nią przy każdej okazji.

NC: It seemed to me that people think of  Swarovski as the exclusive jewelry, which is used for important ceremonies. Women believe that jewelry can be imposed only for a wedding, a big celebration. I wanted to show that it is not. We should have fun with jewelry. I gave examples of how to do it. I do not want this book to be treated like the Bible how to use jewelry, but to inspire, how to get started using it on a daily basis. Emphasized our personality and enjoy it at every opportunity.

Co jest najważniejsze w noszeniu biżuterii, jak ją dobrać jak nie przekombinować w jej dobieraniu? Ja osobiście nie noszę jej za wiele i nie umiem jej kupować...
What is the most important of wearing jewelry? I personally do not wear it too much and do not know how to buy it ...

NC: Kiedy patrzę na Ciebie widzę, że masz swój styl. Wskazuje na to, jak wybrałaś naszyjnik z naszej nowej kolekcji, który Ci się najbardziej spodobał. Kiedy Ci go nałożyłam wyglądałaś w nim, jakby był zaprojektowany dla Ciebie. Wiesz dlaczego? Ty wybrałaś jego a on ciebie J. Dobrałaś go do swojego stylu, swojej osobowości, więc przemówił do ciebie. To jest największy sekret. Energia miedzy tobą a biżuterią. To jest to czego powinniśmy szukać w biżuterii: własnej osobowości.

NC: When I look at you I see that you have your own style. It seems like you chose a necklace from our new collection, which you most liked. I put it on you when, you looked with it like it was designed for you. Do you know why? You chose it to your style, your personality, so it spoke to you. This is the biggest secret. The energy between you and jewelery. This is what you should look for in jewelry: their personality.
 
Co w modzie, nie tylko dotyczącej biżuterii, nie lubisz najbardziej, co Cię denerwuje?
What in fashion, not only the jewelry, you do not like the most, what bothers you?

NC: Uwielbiam modę. Ciągle o niej mówie, pisze, widze nowe rzeczy: kolory, kształy, śledzę ją i nią żyje. Wszystko jest dobrze, dopóki się z niej nie naśmiewasz. Preferujesz przebranie zamiast ubrania.

NC: I love fashion. I'm talking about it constantly, writing. I see new things: colors, shapes. I follow it. All is ok and fine until somebody doesn't making fun of it. Prefer disguise instead of clothes.

Kto jest Twoja ikoną mody?
Who is your style icon?
NC: Jest nią osoba, którą zawsze marzyłam spotkać. Nieżyje już. Diana Vreeland. Umiała mieszać akcesoria tak, że wszystko było na swoim miejscu. Umiała przekazać swoją osobowośc poprzez zabawę modą aby jej nie przekolorować. Była prawdziwą dama, mimo łamania pewnych zasad panujących w świecie mody. Mówiła: Taka jestem i już!

NC: It is the person I always dreamed to meet. Diana Vreeland. She could mix the components so that everything was in place. She knew how to convey your personality through fashion. She was a real lady, even breaking some in the fashion world . She said: I am how I am!
Jak Nathalie Colin spędza czas poza pracą? Udaje Ci się ucieć od spraw służbowych?
How Nathalie Colin spends her time outside of work? Can you escape from the work sometimes?
NC: Podróżuje, spędzam czas z moją córką, gotuje, kiedy nie podróżuje J. Lubię kuchnie azjatycką. Ona mnie relaksuje. Charakteryzuje ją siekanie warzyw, drobne cześci. Szybkie krojenie i siekanie to dobra metoda na odstresowanie.

NC: I travel, I spend time with my daughter, cook, when not traveling. I like Asian cuisine. It relaxes me. It is characterized by chopping vegetables, to very small pieces. Fast cutting and chopping is a good way to de-stress.

Naszyjnik z nowej kolekcji Swarovski Crystal Gardens, który podoba mi się najbardziej
Necklace from new collection of Swarovski "Crystal Gardens" which I like the most.
 
 
Zdjęcia z pokazu można zobaczyć w albumie na stronie facebooka Fusion Passion
Photos from the Show can be seen in the album on facebook Fusion Passion page.